De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat en un fitxer sota la responsabilitat de l’empresa amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitut de subscripció i poder remetre-li periòdicament la Newsletter d’Els Costals.

Pot exercir els seus drets de rectificació, cancelació i oposició mitjançant un correu electrònic a info@elscostals.cat.

Mentre no es comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, realitzada la seva sol·licitud de subscripció, comptem amb el seu consentiment per al tractament de les seves dades, d’acord amb les finalitats mencionades.

La confirmació de la subscripció implica l’acceptació d’aquesta clàusula.