Espai Foier

El foyer, en l’actualitat, està pensat com una sala polivalent on s’hi fan exposicions i recepcions oficials.