Mesures COVID-19

Per assistir als diferents actes, cal tenir en compte les següents mesures de seguretat, higiene i protecció amb la COVID-19

Caldrà mantenir una distancia de seguretat entre persones d’1,5 metres.

 

Caldrà fer ús de la mascareta.

 

Caldrà fer ús del gel hidroalcohòlic, que es facilitarà a l’entrada.

  • Caldrà seguir les instruccions de l’organització, en tot moment.

  • A l’entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.

  • Caldrà arribar als espais de representació amb prou antelació per facilitar l’entrada esglaonada.

  • Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.

  • L’aforament quedarà limitat segons el desenvolupament de la normativa COVID. Sempre caldrà respectar la distància de seguretat.

  • Hi haurà un control d’accés a les portes que us indicaran els seients. La sortida dels espais es farà de manera esglaonada i sota control del personal d’acomodació.

  • No es facilitarà cap full de mà ni programa en paper.

  • Es desinfectaran diàriament els espais.

Si penses que pots tenir símptomes de la COVID-19, estàs pendent de resultat de proves de diagnòstic per COVID-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa.