Project Description

Lloc: Espai Foier

El Museu, un espai d’experiències i de diàleg per a la salut i el benestar.

El museu, com a espai viu i en constant transformació segons les necessitats dels col·lectius socials del moment, ha de potenciar l’empoderament dels agents i la ciutadania del territori, amb un treball transversal i de xarxes, ajudant a capgirar costums i lògiques i esdevenint un observatori dirigit a la reflexió i el diàleg. Un espai, doncs, que potencií la recerca i la comunicació en funció de les demandes de l’entorn, on la recerca serveixi per avançar en aquesta missió.

La institució museística ha de treballar per ser un referent dels equipaments de proximitat i participació en l’eix societat-territori, un espai que aculli i fomenti les manifestacions culturals de la comunitat del seu entorn i que respongui al concepte de Retorn Social que cada moment demana. Un espai que potencií el treball cooperatiu i de co-creació entre diferents sectors i agents de la societat, per aconseguir un millor benestar de la població i ser un recurs útil pels professionals, també els de la salut. Aquesta línia de col·laboracions ha de recollir les accions del museu tendents a generar comunitat al seu entorn immediat.

Aula d’Extensió Universitària

A càrrec de: Carles Sánchez Márquez. Doctor en Història de l’Art.