Melodia visual XII. Les quatre estacions d’A. Vivaldi.

Moments Associació de Fotografia, amb aquesta exposició, vol deixar palesa la importància d’aquest grandíssim compositor que reflecteix el seu gran talent per a la música i coneixement de la natura.

A. Vivaldi en la seva obra musical va descriure perfectament les quatre estacions (la primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern) amb tots els seus elements naturals.

Els membres de Moments hem intentat buscar una harmonia que combini les nostres fotografies amb la música. S’hi pot percebre el pas del temps a través dels paisatges sonors i d’una visió profunda de la música. Aquestes peces no són merament una idea de la naturalesa, una successió de referents llunyans, sinó que suggereixen que el seu compositor va passar llargues hores escoltant i observant el paisatge per a plasmar-lo en la partitura.

Detalls

Dates Del 18 d’octubre a l’1 de desembre de 2019
Lloc Sala d’exposicions d’Els Costals
Horari d’obertura Divendres de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h