Un univers al vestíbul

Anna Mimó es defineix com a il·lustradora. Il·lustrar vol dir donar llum a l’enteniment, dotar de cultura, instruir. La mostra ens vol apropar al seu univers personal a través d’un recull de la seva obra que va de l’art cosit, al dibuix, la pintura i l’escriptura.

Detalls

Dates Fins al 28 d’abril de 2019
Lloc Foyer de baix de l’Auditori d’Els Costals
Horari d’obertura Tots els dies que hi hagi espectacle a l’Auditori